Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Exkurzi Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství.

První den účastníci exkurze navštívili Gazdovský dvor v Turej Lúke, kde si prohlídli usedlost z konce 19. století, která prezentuje tradiční formy života a bydlení v myjavském regionu. Tato usedlost byla zrekonstruována v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika ve spolupráci s obcí Dolní Němčí. Vybavení usedlosti, chlebová pec a sušárna ovoce byly finančně podpořeny z Programu rozvoje venkova v rámci spolupráce s Místní akční skupinou Horňácko a Ostrožsko a Místní akční skupinou Strážnicko.

Další zastávkou byla prohlídka Penzionu Samuel a starého sadu s tradičními ovocnými odrůdami jako součást projektu Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta. Zde se účastníci dozvěděli podrobné informaci o regionu, o jeho historii, o krajské Místní akční skupině a jejich aktivitách.

Účastníci pokračovali návštěvou obecní pěstitelské pálenice a moštárny v obci Brestovec. Pálenice je součástí Kopaničiarské ovocno-destilátové cesty a nositel regionální značky Kopanice regionálny produkt. Pan starosta podal velmi zajímavý výklad o obci (obec má 960 obyvatel, ve své správě má 35 km místních komunikací), o spolupráci se spolky (např. zahrádkáři, fotbalisté), o realizovaných a plánovaných projektech.

Následně účastníci navštívili Pokoj lidových tradic, řemesel a regionálních výrobků, který je umístěn v Turistické informační kanceláři. Zde byl představen projekt na zavedení regionální značky Kopanice regionálny produkt. Součástí prezentace byla také možnost ochutnávky regionálních produktů, jako myjavský pršut, sváteční klobása, škvarky, škvarkové placky, myjavské buchtičky.

Poslední zastávkou byla návštěva Ovosadu Myjava. Účastníkům byl podán výklad o provozu farmy a zpracování místního ovoce. Byly prezentovány regionální produkty – marmelády, povidla, ovocné šťávy.

První den byl ukončen v Agropenzionu Adam Podkylava. Majitel a člen předsednictva MAS Kopaničiarsky región pan Tĺčik velmi poutavě pohovořil o vybudování biofarmy s biochovem hovězího dobytka (masového plemene Charolais a plemene Highland Cattle), o spolupráci s MAS a s vysokými školami na zrealizovaných a plánovaných projektech, o pozemkových úpravách v obcí a o nově vybudované provozovně zpracování ovoce, která je podpořena z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Pan Tĺčik je ve svých 75 letech velmi vitální a studnicí inspirativních nápadů, zkušeností a dobrých rad.

Druhý den navštívili účastníci Biofarmu Charolais, která patří k Agropenzionu Adam. Zde si prohlídli galerii historické zemědělské techniky, dozvěděli se o akcích, které se biofarmě pořádaly, nebo plánují pořádat.

Cesta pokračovala na Farmu Etelka, Prašník. Zde svérázný farmář Bagar (mimo jiné známý také ze slovenské reality show Farma) představil svou farmu a své mléčné výrobky.

Celá exkurze byla zakončena prohlídkou Pamätné izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, která byla spojena s odborným výkladem o životě a tvorbě tohoto architekta, známého i v České republice (např. stavby na Pustevnách, stavby v Brně, v Luhačovicích). Samotná expozice byla vytvořena z Programu rozvoje venkova 2007-2013 jako projekt spolupráce z MAS Vršatec.

Na úplný závěr navštívili účastníci Mohylu M. R. Štefánika na Bradle v Brezovej pod Bradlom. Jedná se o kulturní památku evropského významu, kterou navrhl D. S. Jurkovič.

Za perfektní organizaci celé exkurze děkujeme Mgr. Peteru Nemčekovi z MAS Kopaničiarsky region, který byl i výborným průvodcem.

Děkujeme také panu řidiči Podhorskému za bezpečnou dopravu.

 Foto z exkurze

Facebook