Animace škol

Aktuálně

Seminář na šablony II. proběhl 5.4.2018 na radnici v Tišnově.

Prezentace ze semináře zde

Odkaz na výzvu 63 OP VVV zde


Žádosti na šablony - stav 3.10.2017
MŠ Sluníčko, MŠ Na Paloučku, MŠ Humpolka, ZŠ a SŠ Tišnov, MŠ a ZŠ Deblín, ZŠ ZaHRAda, ZŠ Smíškova a MŠ Svatoslav, ZŠ nám. 28.10. - v realizaci
ZŠ Katov, ZŠ Lažánky, MŠ Níhov nepodali žádost
postupně školy podávají zprávy o realizaci 
stručný přehled dokládání výstupů a indikátorů šablony.
vykazování indikátorů u daných aktivit - systém pro indikátor 60 000 IS ESF 2014+ - evidence podpořených osob a karta účastníka a pro 52 510 je portfolio a souhrnná zpráva (ve vzorech níže).
Pro snadný výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR), byla připravena Kalkulačka indikátorů ZoR. Kalkulačka indikátorů ZoR MŠ a ZŠ 
Nové vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 
Příručky:
Příručky zadost_o_zmenu_ISKP_v_1.0 
Zprava-o_realizaci_ISKP_zjed_v_1 0
 
V pondělí 2.5.2016 se konal první seminář k šablonám do škol OP VVV v rámci animace škol naší MAS Brána Vysočiny.
Prezentace z 2.5.2016
Prezenční listina z 2.5.2016
Fotky z 2.5.2016

Otázky a odpovědi k šablonám

Výzva č. 22 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ byla vyhlášena 23.6.2016. Veškeré informace najdete zde:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Informace k šablonám

Dopis pro školy - další informace z 19.7.2016 od MŠMT
Navázání variantního členění aktivit v IS KP14+

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. 8. 2016 aktualizovanou verzi přílohy č. 3 výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dále se 18.7.2016 aktualizovala příloha č.2 Hodnotící kritéria.

OP VVV - Přiklady dobré praxe Šablony - 5.9.2016

NIDV - odpovědi na otázky k šablonám 20.9.2016

Setkání k systému IS KP 2014+
prezenční listina
kalkulačka indikátorů
přehled šablon

Setkání k systému IS KP 2014+ proběhlo v úterý 28.6. od 12.00 do 14.30 na radnici v Tišnově.
fotky z 28.6.2016 
 

Setkání ke konkrétním záměrům a vyplnění systému IS KP 2014+ pro
jednotlivé školy proběhla

Dne 20.10.2016 od 13.00 do 15.00 proběhl na radnici v Tišnově seminář pro příjemce projektů zjednodušeného vykazování - šablon.
 
- prezentace - seminář pro příjemce 20.10.2016
- vzory příloh od MŠMT k dokládání výstupů (zip)
- dokládání výstupů a indikátorů šablony

- informace k účetnictví
Účelové znaky pro celou PO3 v OP VVV jsou následující:
Účelové znaky PO3
OP VVV PO3 NEINVESTICE 33063- účelový znak tedy i pro projekty šablon
OP VVV PO3 INVESTICE 33982
Další termín tohoto stejného semináře bude ve středu 2.11. v 13.00 - 14.30 na radnici

Další setkání proběhlo ve středu 14.12.2016 od 13.00 do 15.00 na radnici na téma realizace projektů. Prezentace zde.
Fotky z 14.12.2016 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016.
Pro žádosti o podporu s datem finalizace do 31. 12. 2016 včetně si mohou žadatelé zvolit, ze kterého seznamu dětí a žáků chtějí vycházet.
Platné jsou údaje v obou seznamech, tj. k 30. 9. 2015 i k 30. 9. 2016. Žádosti o podporu finalizované od 1. 1. 2017 musí již vycházet pouze z počtu dětí a žáků k 30. 9. 2016.
Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016 - zveřejněno dne 7. 12. 2016
Dále byly aktualizovány dokumenty:
Příloha č. 3 Přehled šablon - zveřejněno dne 14. 11. 2016
Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu - zveřejněno dne 21. 11. 2016
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů - zveřejněno dne 14. 11. 2016
ŘO OP VVV zveřejňuje dne 24. 11. 2016 soubor obsahující souhrn dílčích kroků procesu zpracování, hodnocení a administrace žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání první zálohové platby.

IS ESF 2014+ - evidence podpořených osob
Uživatelská příručka IS ESF 2014 v1.0 - zveřejněno dne 11. 11. 2016
Karta účastníka OP VVV pro evidenci údajů v IS ESF 2014+ - zveřejněno dne 14. 11. 2016

Ve středu 3.5.2017 od 12.30-14.30 proběhlo v krizové místnosti radnice setkání ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu, indikátorům a jejich vykazování, systému IS ESF 2014+ a žádosti o změnu.

prezentace Seminář šablony do škol z 3.5.2017 
Karta účastníka - nová verze z 11.1.2017 
souhrnna_zprava_reflexe_5_25_10 - doklad indikátoru 52 510 
Portfolio_pedagoga_vzor_OP_VVV

dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_ZS_MS - důležité - zde napsány dokumenty k vykazování šablon!!!