Členové MAS

Počet členů: 45 (k 19.9.2018)
Soukromý sektor

Fyzická osoba

 • Mgr. Renata Pleskačová, Tišnov
 • Zdeňka Dohnálková, Tišnov
 • Ing. Miroslav Pálka, Tišnov
 • Ondřej Konečný, Tišnov
 • Barbora Kulhánková, Tišnov
 • Viktorie Šťastná, Jamné
 • Tomáš Blaha, Tišnov
 • Ing. Marcela Dvořáková

Nezisková organizace

 • Atletický klub AK Tišnov, Tišnov
 • RC Studánka, o.s., Tišnov
 • Sportovní klub Tenis Tišnov, Tišnov
 • TIGAL, o.s., Tišnov
 • TJ Sokol Deblín, Deblín
 • Za sebevědomé Tišnovsko, o.s., Tišnov
 • ZČ HB 1. Brďo Tišnov GINGO, Tišnov
 • Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání - organizace
 • Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST) - organizace
 • Pro Tišnov
 • EDUNIKA, z.s.
 • Odyssea Tišnov

Podnikatel

 • ELVEKO CZ s.r.o., Tišnov
 • Ing. Karel Weigl, Deblín
 • Marek Štěrba, Deblín
 • MANEO AGRO s.r.o., Maršov
 • Petr Malášek, Hájek
 • František Svoboda, Deblín

Veřejný sektor

 • Město Tišnov, Tišnov
 • Městys Deblín, Deblín
 • Mikroregion Bílý potok, -
 • Obec Braníškov, Braníškov
 • Obec Lažánky, Lažánky
 • Obec Lubné, Lubné
 • Obec Maršov, Maršov
 • Obec Níhov, Níhov
 • Obec Svatoslav, Svatoslav
 • Obec Úsuší, Úsuší
 • Obec Borovník
 • Obec Březina
 • Obec Vohančice
 • Střední škola a Základní škola Tišnov, Tišnov
 • ZŠ a MŠ Deblín, Deblín
 • ZUŠ Tišnov, Tišnov
 • ZŠ Tišnov, nám. 28. října
 • Inspiro - Středisko volného času
 • Diecézní charita Brno (Oblastní charita Tišnov)