CSV - Podpora místních farmářů

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s. a spolkem Hojnost, z.s.
Vás zvou na seminář a workshop Komunitou podporované zemědělství na Tišnovsku
Jak se stát spolutvůrcem svých potravin?
v čase od 17:00 – 20:00 hod. dne 1. března 2018;
Riegrova 312, Tišnov klubovna INSPIRA v budově Gymnázia Tišnov (zadní vstup ze dvorku)
Pozvánka.

Koncept KPZ ve vazbě na KDŘ – sdílení příkladů možné spolupráce dodavatele a odběratele a Možnosti rozvoje dalších KPZ
KPZ Tišnov zásobované Ekofarmou Pospíšilových
Komunitní farma v Blahoňově, příklady dobré praxe v PRV 2014-2020
Možnosti podpory KPZ v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020