CSV - Podpora místních farmářů

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce dne 26. května 2018 od 10:00 do 15.00 hod.

Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami.

Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci akce hradí sami.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plakátek


 

MAS Brána Vysočiny spolupořádá Jarní trhovou slavnost s ukázkou živých hospodářských zvířat v sobotu 21.4.2018 od 8.00 na náměstí v Tišnově

Pozvánka

Dne 21.4.2018 v dopoledních hodinách proběhla na náměstí Míru v Tišnově Jarní trhová slavnost.

Pravidelný sobotní prodej regionálních produktů, oblíbené Tišnovské trhy, které pořádá Městské kulturní středisko Tišnov pod záštitou Města Tišnov, u této příležitosti doplnily také propagační stánky.

Spolupořadateli akce byla i MAS Brána Vysočiny, z. s. a Celostátní síť pro venkov (CSV). Na stánku MAS a CSV byly pro návštěvníky k dispozici informační materiálny k Programu rozvoje venkova (PRV) a propagační předměty. S obsluhou stánku bylo možno diskutovat o PRV, dotačních možnostech a dalších aktivitách CSV.

Prezentovaly se zde tři úspěšné projekty PRV. Pan Kamil Šedivý získal prostředky na nový traktor pro svou farmu, paní Veronika Kropáčková využila dotaci na vybudování a vybavení faremné mlékárny a pan Petr Zána nakoupil zemědělskou techniku na kvalitní přípravu objemových krmiv.

Ve spolupráci s místními zemědělci jsme připravili výstavu drobných hospodářských zvířat s komentovanou prohlídkou. Zvířátka se líbila především dětem. A to nejen ta živá, ale i perníková, která si mohly v našem stánku samy nazdobit.

Příjemnou atmosféru na náměstí celé dopoledne dokreslovala vystoupení dětí z mateřských a základních škol.

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s. a spolkem Hojnost, z.s.
Vás zvou na seminář a workshop Komunitou podporované zemědělství na Tišnovsku
Jak se stát spolutvůrcem svých potravin?
v čase od 17:00 – 20:00 hod. dne 1. března 2018;
Riegrova 312, Tišnov klubovna INSPIRA v budově Gymnázia Tišnov (zadní vstup ze dvorku)
Pozvánka.

Koncept KPZ ve vazbě na KDŘ – sdílení příkladů možné spolupráce dodavatele a odběratele a Možnosti rozvoje dalších KPZ
KPZ Tišnov zásobované Ekofarmou Pospíšilových
Komunitní farma v Blahoňově, příklady dobré praxe v PRV 2014-2020
Možnosti podpory KPZ v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 1.3. 2018 se v čase od 17 do 20 h konal seminář a workshop na téma Komunitou podporované zemědělství, zkráceně KPZ.

Setkání proběhlo v budově Střediska volného času Inspiro Tišnov.

Organizátorem této akce byla MAS Brána Vysočiny, z.s, spolek Hojnost, z.s a Celostátní síť pro venkov.

Náplní tohoto setkání bylo informovat veřejnost o možnosti, jak využít místní zdroje potravin díky podpoře místních a okolních zemědělců a producentů potravin.

Seminářem provázela zástupkyně spolku Hojnost, paní Kateřina Rezková. Příchozí seznámila s aktivitami spolku Hojnost, s problematikou KPZ a jejím vývojem v oblasti Tišnovska, výhodami a nevýhodami této spolupráce. Slovo si vzala i paní Ludmila Pospíšilová z ekofarmy Pospíšilovi, Vitouchovi z farmy Blahoňov nebo zemědělkyně paní Tvarůžková.

Celé setkání bylo nastaveno velmi interaktivně - účastnici se zamysleli nad tím, co ve svém okolí postrádají v oblasti potravin, co by chtěli změnit v souvislosti s potravinami, které jí, co by potřebovali v případě, kdyby chtěli podporovat KPZ, popřípadě napsali, co sami můžou pro KPZ nabídnout.

Setkání bylo obohaceno o skvělé slané i sladké občerstvení domácí výroby.

Pan Milan Kouřil seznámil s Programem rozvoje venkova (PRV) a možností zažádat si o dotaci v rámci tohoto programu.

Díky finanční podpoře Celostátní sítě pro venkov mohla tato důležitá a zajímavá akce vzniknout.