Projekt „Klimatická zeleň“ pro obnovu krajiny

(KLIMAGRÜN)

 INTERREG V-A RAKOUSKO-ČESKÁ REPUBLIKA

Hlavní cíl projektu:

- Navázání spolupráce mezi partnerskými zeměmi

- Přenos know-how mezi partnery

- Rozvinutí povědomí o ekosystémových službách zeleně

- Uplatnění vzorových výsadeb zeleně do krajiny

- Vytvoření metodických postupů pro místní samosprávy

Představení projektu Klimagrün/ Klimatická zeleň
Dotazník na záměry Klimagrün a OP ŽP
Seminář 10.5.2018
Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v čase 9.30-11.30 na radnici v Tišnově velice zajímavý seminář s odborníky na Klimatickou zeleň - předběžná pozvánka

Hned po semináři se koná od 11.30 do 12.30 setkání k Operačnímu programu životní prostředí, na které naše MAS získala 10 mil. Kč dotace a bude je rozdělovat v roce 2019 na biokoridory,ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech...

Přijďte podpořit možné zlepšení prostředí pro život obyvatelná území naší MAS!