Projekt „Klimatická zeleň“ pro obnovu krajiny

(KLIMAGRÜN)

 INTERREG V-A RAKOUSKO-ČESKÁ REPUBLIKA

Hlavní cíl projektu:

- Navázání spolupráce mezi partnerskými zeměmi

- Přenos know-how mezi partnery

- Rozvinutí povědomí o ekosystémových službách zeleně

- Uplatnění vzorových výsadeb zeleně do krajiny

- Vytvoření metodických postupů pro místní samosprávy

Představení projektu Klimagrün/ Klimatická zeleň
Dotazník na záměry Klimagrün a OP ŽP
Seminář 10.5.2018

Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v čase 9.30-11.30 na radnici v Tišnově velice zajímavý seminář s odborníky na Klimatickou zeleň - předběžná pozvánka

seminář 10.5.2018 v 9.30-11.30

- oficiální program a pozvánka

- prezenční listina seminář JMK
komunitní projednávání 10.5.2018 v 11.30-12.30
- zápis z komunitního projednávání
- prezenční listina z komunitního projednávání
Hned po semináři se konalo od 12.30 do 13.30 setkání k Operačnímu programu životní prostředí, na které naše MAS získala 10 mil. Kč dotace a bude je rozdělovat v roce 2019 na biokoridory,ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech...

Přijďte podpořit možné zlepšení prostředí pro život obyvatelná území naší MAS!

 

Děkujeme za účast na 1. kole seminářů Klimatická zeleň (Klimagrün), které se věnovaly jak funkci zeleně v krajině a jejímu významu, tak praktickým radám směřovaným do oblasti pozemkových úprav či krajinářské architektury.
Věříme, že informace, které jste se zde dozvěděli, byly přínosné. Prezentace ze seminářů si můžete stáhnout na tomto odkaze.

Zároveň bychom Vás tímto chtěli pozvat na druhé kolo přednášek, které se budou konat na podzim tohoto roku (v důsledku komunálních voleb pravděpodobně v listopadu) a budou zaměřeny mimo jiné na praktické ukázky výsadby zeleně, na poradenství v oblasti výběru vhodné odrůdy v návaznosti na typ půdy v daném území, na správný postup výsadby zeleně a mnohé další. Bližší informace o konání seminářů v 2. kole Vám budou zaslány s dostatečným předstihem.