Novinky

V únoru byly vyhlášeny výzvy

V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí:

Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023.

Podrobné informace vč. kompletního textu výzev, podmínek a pravidel naleznete zde.

Leták k výzvám

Facebook