Novinky

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.

Alokace výzvy činí 4.000.000,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč.

Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 15 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 24. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde

Facebook