Novinky

MAS Brána Vysočiny - aktualizace harmonogramu výzev IROP + OPZ

MAS Brána Vysočiny informuje, že byla provedena aktualizace harmonogramu výzev v Integrovaném regionálním operačním programu pro rok 2019. Programový výbor schválil plán vyhlášení dvou výzev – Infrastruktura dopravy II. a Infrastruktura vzdělávání II. Obě výzvy budou vyhlášeny v srpnu 2019. Informace o vyhlášení výzev, včetně popisu podporovaných aktivit a dalších podrobnostech výzvy, bude zveřejněna na webových stránkách http://masbranavysociny.cz/.

Zde základní avízo o plánovaných výzvách v IROP a OP Z

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop

Aktualizovaný harmonogram výzev OP Z je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz

Facebook