Novinky

Výsadba stromů ve Vohančicích

Dne 6.11.2021 proběhla v obci Vohančice, v lokalitě K Výrovce, výsadba 36 ks stromů (17 ks habr obecný, 16 ks javor babyka, 3 ks jírovec maďal). Jednalo se o výsadbu aleje u polní cesty. Očekáváme, že výsadbou stromů dojde ke snížení větrné a vodní eroze v této lokalitě, zastínění polní cesty a také ke zvýšení atraktivity území obce. Výsadba byla provedena ve spolupráci se Spolkem přátel Vohančice, z.s. a za pomocí místních občanů a byla propagována také Místní akční skupinou Brána Vysočiny, z. s.

Video z výsadby zde: https://www.youtube.com/watch?v=URMMTGyot98

Výsadba byla realizována v rámci projektu Dosadba aleje polní cesty k zpřístupnění lesních pozemků. Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost. 

Facebook