Novinky

Strategie SCLLD

18.10.2016 Na základě rozhodnutí velké komise ŘO je celkový výsledek věcného hodnocení ŘO "ano s výhradou", žádost o podporu bude vrácena k přepracování do 2. kola.
Více informací v sekci Strategie SCLLD

20.10.2016 žádost o podporu IROP 4.2. Zlepšení řídícíh a administrativních schopností MAS byla doporučena k financování a splnila podmínky pro vydání právního aktu.
Více informací v sekci Strategie SCLLD