Novinky

Seminář/workshop Komunitou podporované zemědělství: jak se stát spolutvůrcem svých potravin?

 

Dne 1.3. 2018 se v čase od 17 do 20 h konal seminář a workshop na téma Komunitou podporované zemědělství, zkráceně KPZ.
Setkání proběhlo v budově Střediska volného času Inspiro Tišnov.

Organizátorem této akce byla MAS Brána Vysočiny, z.s, spolek Hojnost, z.s a Celostátní síť pro venkov.

Náplní tohoto setkání bylo informovat veřejnost o možnosti, jak využít místní zdroje potravin díky podpoře místních a okolních zemědělců a producentů potravin.

Seminářem provázela zástupkyně spolku Hojnost, paní Kateřina Rezková. Příchozí seznámila s aktivitami spolku Hojnost, s problematikou KPZ a jejím vývojem v oblasti Tišnovska, výhodami a nevýhodami této spolupráce. Slovo si vzala i paní Ludmila Pospíšilová z ekofarmy Pospíšilovi, Vitouchovi z farmy Blahoňov nebo zemědělkyně paní Tvarůžková.

Celé setkání bylo nastaveno velmi interaktivně - účastnici se zamysleli nad tím, co ve svém okolí postrádají v oblasti potravin, co by chtěli změnit v souvislosti s potravinami, které jí, co by potřebovali v případě, kdyby chtěli podporovat KPZ, popřípadě napsali, co sami můžou pro KPZ nabídnout. Setkání bylo obohaceno o skvělé slané i sladké občerstvení domácí výroby. Pan Milan Kouřil seznámil s Programem rozvoje venkova (PRV) a možností zažádat si o dotaci v rámci tohoto programu.

Díky finanční podpoře Celostátní sítě pro venkov mohla tato důležitá a zajímavá akce vzniknout. Více zde