Novinky

Zahraniční exkurze do Dolního Rakouska a na Pálavu

Kancelář MAS Brána Vysočiny měla možnost zúčastnit se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 dvoudenní zahraniční exkurze do Dolního Rakouska. Celou akci pořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál. Exkurze byla zaměřená na krátké dodavatelské řetězce v praxi, ovocné stromy v krajině a pozemkové úpravy.
Nejprve jsme navštívili obci Mistelbach, kde funguje střední škola zemědělská LFS und AGRO HAK Mistelbach. Tako škola nabízí svým studentům teorii i praxi v jednom areálu. Studenti si projdou celým procesem živočišné i rostlinné výroby a zpracování produktů.
Další zastávkou byl podnik Ing. Wolfganga Hackla v Atzelsdorfu na pěstění a zpracování meruněk. Ukázal nám meruňkové sady, vysvětlil zásady úspěchu jeho podnikatelské činnosti, informoval o čerpání dotací z Evropské unie a představil nám také produkty, které z meruněk zpracovává.
Posledním bodem byly půdoochranná opatření v praxi v obci Atzelsdorf. S pozemkovými úpravami nás seznámil Ing. Johann Meixner z Dolnorakouského zemědělského úřadu.
Následující den exkurze jsme začali opět pozemkovými úpravami v k.ú. Perná – týkají se výsadeb ovocných dřevin v krajině
Tečkou za exkurzí byla návštěva hustopečské Mandlárny. Majitelka firmy nás seznámila s procesem legalizace a výroby Mandlovice, která je pro tuto oblast tak typická.

Facebook