Novinky

Exkurzi Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

Termín konání exkurze: 4.–5. září 2018
Čas a místo odjezdu: 7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice) 8:00 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice
Návrat do ČR ve středu 5. září 2018 v 15:30 hod. do Brna, v 16:00 hod. do Tišnova.
Doprava: autobus po celé trase.
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.
V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, ubytování včetně snídaně, pohoštění, pronájem jednacích míst na farmách, průvodci.
Účastníci exkurze si sami hradí večeři a vstupy do objektů ve výši 38 EUR/osobu (bude vybíráno u autobusu).
Bližší informace a registrace je možná v termínu do 31. 8. 2018 do 12:00 hod. na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Plakát s podrobným programem