Novinky

Pozvánka na seminář Klimagreen a 1.a 2. výzvy OPŽP

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve v úterý 12. 3. 2019
do místnosti v1. patře na Radniční 14, Tišnov (nad městskou policií) na tyto semináře:
od 9 do 10:15 hodin Následná péče o vysazenou zeleň (v rámci projektu Klimagreen)
a od 10:30 do 11:30 Seminář pro žadatele o dotaci v Operačním programu Životní prostředí v rámci 1.a 2.výzvy MAS Brána Vysočiny Aktivity:Realizace ÚSES, protierozní opatření a sídelní zeleň

Texty výzev a potřebné dokumenty jsou zde www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp

Semináře jsou bezplatné, občerstvení zajištěno.
Přihlášení na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo 777 706 722
Pozvánka

Facebook