Novinky

MAS Brána Vysočiny vydala brožurku Cesta republiky stromy lemovaná

Nezapomínejme na své kořeny. Připomínejme si na této cestě historii města Tišnova i našeho státu. Lemují ji stromy. Jsou často nenápadné, přesto mnohdy významné. Co je na nich zajímavého? V roce 100. výročí založení Československé republiky se snažíme objevit pozoruhodné stromy v našem městě. A dozvíte se i leccos o místních pomnících a památnících.
Projekt Stromy svobody je realizován za finanční podpory města Tišnova.
Brožurka je ke stažení zde. Jen samostatná mapka je zde.
Pracovní listy spíše vlastivědné pro , 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ i ke stažení na odkazech. Řešení prac.listů.

Pracovní listy spíše přírodovědné vytvořilo SVČ Inspiro Tišnov (pro MŠ, ZŠ i SŠ). Řešení prac.listů.

Vydejte se s brožurkou na procházku Tišnovem!

Milion stromů pro JMK III.

Výsadba třešní na ulici Na Nové proběhne v sobotu 3.11. od 14 do 16 hodin v rámci projektu Milión ovocných stromů pro JMK .
Více na plakátku.

Den s praxí

Naše MAS Brána Vysočiny se bude prezentovat na akci Den s praxí. Jedná se o I. ročník symposia k oslavě 10. výročí založení FRRMS dne 17. 10. 2018 v Brně. Více na webových stránkách http://denspraxi.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/events/2080546505310254/.

Program na Den s praxí

Obec Borovník získala 2. místo

Obec Borovník získala 2. místo v celostátním hodnocení Oranžová stuha Jihomoravského kraje roku 2018

Oranžová stuha se uděluje za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Cílem ocenění je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci a občany ke vzájemné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a ke zlepšení života na venkově. Jsou vyhledávány, zveřejňovány a oceňovány příklady dobré spolupráce obce a zemědělského subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) či obce a místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství (např. myslivců, rybářů, včelařů). Partnerství ze strany obce může být naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo místní akční skupiny.

Exkurze Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku

Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství.

Více zde
Foto z exkurze

Plánování výzev z Operačního programu Životní prostředí

MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředí
Na přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Více zde 

Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny

Blíží se podávání žádostí o dotace v 7. kole "velkého PRV" a 2. výzva podávání žádostí přes CLLD MAS Brána Vysočiny (výzva bude vyhlášena v 2/2019), dovoluji si Vás tedy pozvat na informační seminář  k těmto tématům. 

Akce se bude konat 5. října 2018 od 9 hod. Prostudujte si prosím pozorně program a připravte si dotazy. Jste srdečně zváni :)

Pozvánka

Bludný kruh 2018

V sobotu 8.9.2018 se MAS Brány Vysočiny opět po roce sešla s Janem Brdíčkem při organizaci 4. ročníku orientačního cyklozávodu Bludný kruh v Tišnově. Letošního závodu se zúčastnilo 19 týmů dospěláků a 13 rodinných týmů (2 - 5členných). Díky sponzorům si rodinná družstva odvezla s sebou na cestu startovací balíčky a odnesla si také odměny za účast na závodu včetně jedlých medailí. MAS připravila pro děti doprovodný program. K dispozici měly skákací hrad, vyrábění, tetování a v sále pod kinem jim byl promítán film. Další informace na plakátku a v reportáži TTV. 

Plakát

Reportáž na TTV - https://www.youtube.com/watch?v=gmeeuVEigAk&list=PL8KIPf1yuMk61A-obVF-jMz0g4cC0-zc0&index=1

Foto z akce

   

Výzvy IROP

MAS Brána Vysočiny vyhlásí druhou výzvu v IROP na soc.služby 22.8.2018. Více zde

MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v IROP na bezpečnost v dopravě 23.8.2018. Více zde

Zahraniční exkurze do Dolního Rakouska a na Pálavu

Kancelář MAS Brána Vysočiny měla možnost zúčastnit se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 dvoudenní zahraniční exkurze do Dolního Rakouska. Celou akci pořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál. Exkurze byla zaměřená na krátké dodavatelské řetězce v praxi, ovocné stromy v krajině a pozemkové úpravy.
Nejprve jsme navštívili obci Mistelbach, kde funguje střední škola zemědělská LFS und AGRO HAK Mistelbach. Tako škola nabízí svým studentům teorii i praxi v jednom areálu. Studenti si projdou celým procesem živočišné i rostlinné výroby a zpracování produktů.
Další zastávkou byl podnik Ing. Wolfganga Hackla v Atzelsdorfu na pěstění a zpracování meruněk. Ukázal nám meruňkové sady, vysvětlil zásady úspěchu jeho podnikatelské činnosti, informoval o čerpání dotací z Evropské unie a představil nám také produkty, které z meruněk zpracovává.
Posledním bodem byly půdoochranná opatření v praxi v obci Atzelsdorf. S pozemkovými úpravami nás seznámil Ing. Johann Meixner z Dolnorakouského zemědělského úřadu.
Následující den exkurze jsme začali opět pozemkovými úpravami v k.ú. Perná – týkají se výsadeb ovocných dřevin v krajině
Tečkou za exkurzí byla návštěva hustopečské Mandlárny. Majitelka firmy nás seznámila s procesem legalizace a výroby Mandlovice, která je pro tuto oblast tak typická.

Facebook