Novinky

TraktorŠOU Borovník 2018

Dne 17.6.2018 se konal v Borovníku již 5. ročník oblíbené akce TraktorŠou. Na akci nechyběl stánek MAS Brány Vysočiny, z. s. a Celostátní sítě pro venkov, kde mohli návštěvníci s obsluhou diskutovat o problematice rozvoje venkova a dotačních možnostech v této oblasti.  K dispozici byly propagační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, pexeso a další.  Pro malé návštěvníky bylo připraveno dětské tetování, omalovánky a perníčky ke zdobení, jak jinak, než s motivy traktorů. To vše doplněno ochutnávkou výborných místních produktů.

 

Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi

MAS Brána Vysočiny, z.s. zve širokou veřejnost na akci - Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi
Kde: samota Maršovský mlýn, údolí Bílého potoka
Kdy: 8. 6. 2018 16h až cca 18h

Pozvánka

V pátek 8.6.2018 se v odpoledních hodinách uskutečnila exkurze do údolí Bílého potoka, na Maršovský mlýn, kde žije rodina Ošťádalova, která zde v nádherné krajině chová starokladrubské vraníky.

Během exkurze jsme se dozvěděli mnoho informací souvisejících s historií tohoto plemena, s využitím koňů v minulosti i dnes, systémem záchrany tohoto ohroženého plemena atd. Pro zúčastněné byl připraven kvíz, jehož odpovědi byli řečeny právě v teoretickém bloku.

Během povídání nám byli postupně předvedeni koně. Nejprve statný hřebec Sacramoso Majorita IV, který je zároveň otcem letošních hříbat. A pak už postupně naklusalo 5 letošních hříbat spolu se svými matkami.
První tři, kteří vyplnili a odevzdali kvíz, dostali diplom a sladkou odměnu. Pro ostatní děti byla „jen“ sladká odměna. Prohlídka koní přešla volně do opékání špekáčků a grilování masa. Účastníci si též mohli sami obejít stáje s koňmi a nabídnout jim např. suché pečivo, jablka nebo mrkev.

Chtěli bychom poděkovat paní Gabriele Ošťádalové, která nás opět vřele přivítala, se svými kolegy provedla a nachystala pro nás občerstvení – limonády, pivo, koláčky, špekáčky a maso.

Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce dne 26. května 2018 od 10:00 do 15.00 hod.

Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami.

Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci akce hradí sami.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plakátek

Klimatická zeleň

Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v čase 9.30-11.30 velice zajímavý seminář s odborníky na Klimatickou zeleň - předběžná pozvánka.

Oficiální pozvánka od JMK

Hned po semináři se koná od 11.30 do 12.30 setkání k Operačnímu programu životní prostředí, na které naše MAS získala 10 mil. Kč dotace a bude je rozdělovat v roce 2019 na biokoridory,ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech...

Přijďte podpořit možné zlepšení prostředí pro život obyvatelná území naší MAS!

Jarní trhová slavnost

MAS Brána Vysočiny spolupořádá Jarní trhovou slavnost s ukázkou živých hospodářských zvířat v sobotu 21.4.2018 od 8.00 na náměstí v Tišnově

Pozvánka

Pátráme po Stromech svobody. Pomůžete nám?

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na příští rok, spouští Nadace Partnerství roční kampaň Stromy svobody 1918-2018.
Během následujícího roku chceme objevit symbolických 1918 Stromů svobody vysazených na počest republiky a k připomínce svobody a demokracie.
Mohly by jich být tisíce, podle historických zmínek se totiž v letech 1918 a 1919 sázely téměř v každé obci. Sázely se ale také v pozdějších letech - například 1928, 1945, 1968.

Bohužel se na většinu z nich v průběhu doby zapomnělo. Pomozte nám Stromy svobody objevit a zmapovat jejich příběh. Zapátrejte v obecních a školních kronikách, nebo se zeptejte pamětníků.
Nalezené stromy pak můžete zaznačit do mapy Stromů svobody.
Vyvrcholením kampaně pak bude hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 27. října 2018.
Zapojte se s námi!

Více zde

Konference Krátké dodavatelské řetězce

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny pořádala konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce Možnosti odbytu ve venkovském prostoru ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v sále pod kinem v Tišnově.
Dopolední program byl spíše teoretický, odpolední program byl pak zaměřen na příklady krátkých řetězců a možnosti odbytu z praxe.
Při konferenci byly také zajištěny ochutnávky místních a regionálních produktů.
Konference se zúčastnilo přes 70 osob nejen z Tišnovska, ale i z území celého Jihomoravského kraje.
Cílem konference bylo představení možných způsobů řešení krátkých dodavatelských řetězců a možností odbytu ve venkovském prostoru. Účastníci zhodnotili akci jako vydařenou.
Nejčastějším námětem pro zlepšení a usnadnění čerpání podpory z EU fondů bylo zjednodušení dotačních podmínek, zjednodušení celého procesu u žádostí do 1 mil. a administrativy.
Pozvánka
Plakát

Získání dotací v rámci Programu rozvoje venkova

Seminář pro žadatele o dotaci k výzvě MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018 od 9.00 do 11.00 hod. v jednací místnosti radnice města Tišnova (nám. Míru 111, Tišnov)

Notebook i s přístupovými hesly na Portál farmáře s sebou!! Pozvánka na seminář.

V Programu rozvoje venkova přes MAS Brána Vysočiny bude vyhlášena 1. výzva 2.1. 2018 s alokací 5 500 000 Kč.
Podpoříme v rámci výzvy tyto fiše:
1. investice do zemědělských podniků
2. investice do zemědělských produktů - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
3. diverzifikaci zemědělství - podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (i pro nezemědělce)
4. spolupráci subjektů - horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Více v sekci PRV

Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.
Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora přes MAS Brána Vysočiny směřovat, jsou infrastruktura dopravy, infrastruktura sociálních služeb a infrastruktura vzdělávání. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).

MAS Brána Vysočiny vyhlásila první výzvu v IROP na vzdělávání (pro školy i organizace neformálního a zájmového vzdělávání) dne 23. října 2017.
Pozvánka na seminář pro žadatele 25.10.2017.
Více v sekci IROP

Ovocné stromy a jejich role v krajině

MAS Brána Vysočiny zve na přednášku na téma Ovocné stromy a jejich role v krajině, která proběhne v pátek 20. 10. 2017 v 16 hodin na radnici města Tišnova v zasedací místnosti v suterénu. Plakát

Následně MAS Brána Vysočiny, z.s., zve veřejnost na společnou akci VÝSADBA JABLONÍ – ZASAĎ STROM II
KDY: pátek 3. 11. 2017 od 15 hodin
KDE: cyklostezka Tišnov – Železné
Pro děti bude připraven program – soutěže, úkoly, pro všechny pak malé občerstvení.
Plakát

Facebook