Program rozvoje venkova

Příjemce Info o projektu  
BÁBOR JIŘÍ V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000034 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen čelní nakladač na traktor a závěsná sekačka pro sklizeň pícnin
KROPÁČKOVÁ VERONIKA Na naší farmě jsme zrealizovali projekt č. 18/001/19210/564/185/000030 z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace byla získána prostřednictvím MAS Brána Vysočiny. V rámci projektu byl zakoupen stranový dvourotorový shrnovač píce
MANEO AGRO s.r.o. V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000024 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen samosběrací vůz
MATOUŠEK LADISLAV V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000026 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen obraceč píce
Pivovar Tišnov s.r.o. V našem podniku jsme v roce 2018 realizovali projekt č. 18/001/19210/564/185/000027 z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Dotace byla získána prostřednictvím MAS Brána Vysočiny.
V rámci projektu byly zakoupeny 3 ležácké tanky, 2 spilky a jeden CK tank
TRČKA MIROSLAV Na farmě Miroslava Trčky byl realizován projekt č. 18/001/19210/564/185/000031 Nákup strojů pro SHR Miroslava Trčky z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace byla získána prostřednictvím MAS Brána Vysočiny. V rámci projektu byly zakoupeny půdní válce
URBÁNEK MILOŠ V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000025 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen pneumatický secí stroj a čelní nakladač