Semináře – zpracování produkce 2

MAS Brána Vysočiny srdečně zve na semináře, věnované zpracování mléka a masa. Účatníkům seminářů se dostane informací o budování zpracovatelských prostor, komunikaci se státními úřady, plnění legislativních povinností dle zaměření hostitelské farmy, budou diskutovat o správném značení výrobků a sdílet zkušenosti s odbytem.

21.11.2022 Farma Menšík Kunčice pod Ondřejníkem 10, 739 13
Zpracování kravského mléka: zrání sýrů, balení sýrů, zmrzlina (spolupráce)
Registrace: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/Detail.aspx?guid=78a0266b-aa63-4d1d-bdf7-2967fec6dffe

23.11.2022 Statek Netěchovice, Netěchovice 14, 375 01
Zpracování masa na farmě, spolupráce s jatkami, bourárna, prodejna
Registrace: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/Detail.aspx?guid=1f74283d-c699-4b8a-a23d-d7ed886a7da6

25.11.2022 Biofarma Sasov, Sasov 2, 58601
Zpracování masa na farmě, vlastní jatky, bourárna, zpracování masa, prodejna
Registrace: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/Detail.aspx?guid=f034c27c-a8bb-42ea-9278-0ef16745ff6b

2.12.2022 Rodinná farma Bílkovi Na Písku 107, Chornice 569 42
Zpracování masa na farmě, vlastní jatky, bourárna
Registrace: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/Detail.aspx?guid=efe11eb8-c70e-43b6-801d-9d9802125a0b


Více informací This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plakát

Facebook