Zalej mě

„Zalej mě!“ je inciativa, kterou se snaží zapojit obyvatele do péče o veřejnou zeleň, zejména pak zalévání stromů vhodnou ušetřenou vodou z domácnosti.
Iniciativa vznikla v Brně s podporou Veřejné zeleně města Brna i vědců z Mendelovy univerzity. Vzápětí se rozšířila díky vedení města do Tišnova, kde s ní pomáhá i MAS Brána Vysočiny.
Zde informace zalejme.cz/tisnov

Dá se totiž předpokládat, že problémy se suchem, které jsme zažili v předchozích letech, se budou opakovat. Očekávané střídání sucha a přívalových srážek stromům nesvědčí. Zvýšená teplota urychluje vysychání půdy a už po měsíci sucha může být strom nevratně poškozen. Řešením by byla občasná zálivka, jenže v mnoha obcích byl během sucha vydán zákaz zalévání a nedostatek vody někde dokonce vedl k nutnosti vodu dovážet. Navíc vzrostlé stromy normálně nikdo nezalévá. Zdravotní stav stromů v obcích se tak zhoršil a mnoho jich také uschlo. Pokud se někde vysadily nové stromky, tak bez pravidelné zálivky byly také hned suché.
Pokud by se lidé naučili použitelnou vodou z domácnosti zalévat stromy, mohlo by to stromům pomoci překonat suchá období a lidi naučit s vodou lépe hospodařit.
Pro podporu zalévání vznikla také mapová aplikace na stránkách zalejme.cz, která lidem ukáže, které stromy potřebují zalít a umožní jim zadat počet dodaných litrů. Časem také upozorní uživatele, až jejich strom bude potřebovat vodu.

Myslíte, že by mělo smysl tuto myšlenku rozšířit i u Vás?

Informace k zapojení obcí zalejme.cz/zapojeni

Balíček aktivit a drobných úkolů na následující týden, které Vám pomohou začít se zaléváním stromů a postupně si ho osvojit zalejme.cz/vyzva_stromu

Informace k zapojení školek a škol zalejme.cz/skoly

 

 

MAPA stromů https://zalejme-prod.netlify.app/

Díky dotaci Jihomoravského kraje v EVVO na rok 2021 bylo do databáze https://zalejme.cz/ přidáno 738 stromů (obce Níhov, Vohančice, Maršov, Borovník). U každého stromu jsou uvedeny tyto údaje: Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Zem šířka WGS84 Zem délka WGS84 Druh dřeviny Průměr koruny Výška dřeviny Nasazení koruny Růstové podmínky Rok výsadby Fyziologické stáří Vitalita Zdravotní stav Perspektiva Stabilita Celkový stav Poznámka. Díky těmto údajům s aktuálnímu stavu vody se v mapě ukáže, zda je strom potřeba zalít (červený) anebo ne (zelený).

Pomozte i vy zalévat stromy!

Facebook