Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Obec Borovník získala 2. místo

Obec Borovník získala 2. místo v celostátním hodnocení Oranžová stuha Jihomoravského kraje roku 2018

Oranžová stuha se uděluje za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Cílem ocenění je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci a občany ke vzájemné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a ke zlepšení života na venkově. Jsou vyhledávány, zveřejňovány a oceňovány příklady dobré spolupráce obce a zemědělského subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) či obce a místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství (např. myslivců, rybářů, včelařů). Partnerství ze strany obce může být naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo místní akční skupiny.

Exkurze Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku

Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství.

Více zde
Foto z exkurze

Plánování výzev z Operačního programu Životní prostředí

MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředí
Na přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Více zde 

Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny

Blíží se podávání žádostí o dotace v 7. kole "velkého PRV" a 2. výzva podávání žádostí přes CLLD MAS Brána Vysočiny (výzva bude vyhlášena v 2/2019), dovoluji si Vás tedy pozvat na informační seminář  k těmto tématům. 

Akce se bude konat 5. října 2018 od 9 hod. Prostudujte si prosím pozorně program a připravte si dotazy. Jste srdečně zváni :)

Pozvánka

Bludný kruh 2018

V sobotu 8.9.2018 se MAS Brány Vysočiny opět po roce sešla s Janem Brdíčkem při organizaci 4. ročníku orientačního cyklozávodu Bludný kruh v Tišnově. Letošního závodu se zúčastnilo 19 týmů dospěláků a 13 rodinných týmů (2 - 5členných). Díky sponzorům si rodinná družstva odvezla s sebou na cestu startovací balíčky a odnesla si také odměny za účast na závodu včetně jedlých medailí. MAS připravila pro děti doprovodný program. K dispozici měly skákací hrad, vyrábění, tetování a v sále pod kinem jim byl promítán film. Další informace na plakátku a v reportáži TTV. 

Plakát

Reportáž na TTV - https://www.youtube.com/watch?v=gmeeuVEigAk&list=PL8KIPf1yuMk61A-obVF-jMz0g4cC0-zc0&index=1

Foto z akce

   

Výzvy IROP

MAS Brána Vysočiny vyhlásí druhou výzvu v IROP na soc.služby 22.8.2018. Více zde

MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v IROP na bezpečnost v dopravě 23.8.2018. Více zde

Zahraniční exkurze do Dolního Rakouska a na Pálavu

Kancelář MAS Brána Vysočiny měla možnost zúčastnit se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 dvoudenní zahraniční exkurze do Dolního Rakouska. Celou akci pořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál. Exkurze byla zaměřená na krátké dodavatelské řetězce v praxi, ovocné stromy v krajině a pozemkové úpravy.
Nejprve jsme navštívili obci Mistelbach, kde funguje střední škola zemědělská LFS und AGRO HAK Mistelbach. Tako škola nabízí svým studentům teorii i praxi v jednom areálu. Studenti si projdou celým procesem živočišné i rostlinné výroby a zpracování produktů.
Další zastávkou byl podnik Ing. Wolfganga Hackla v Atzelsdorfu na pěstění a zpracování meruněk. Ukázal nám meruňkové sady, vysvětlil zásady úspěchu jeho podnikatelské činnosti, informoval o čerpání dotací z Evropské unie a představil nám také produkty, které z meruněk zpracovává.
Posledním bodem byly půdoochranná opatření v praxi v obci Atzelsdorf. S pozemkovými úpravami nás seznámil Ing. Johann Meixner z Dolnorakouského zemědělského úřadu.
Následující den exkurze jsme začali opět pozemkovými úpravami v k.ú. Perná – týkají se výsadeb ovocných dřevin v krajině
Tečkou za exkurzí byla návštěva hustopečské Mandlárny. Majitelka firmy nás seznámila s procesem legalizace a výroby Mandlovice, která je pro tuto oblast tak typická.

TraktorŠOU Borovník 2018

Dne 17.6.2018 se konal v Borovníku již 5. ročník oblíbené akce TraktorŠou. Na akci nechyběl stánek MAS Brány Vysočiny, z. s. a Celostátní sítě pro venkov, kde mohli návštěvníci s obsluhou diskutovat o problematice rozvoje venkova a dotačních možnostech v této oblasti.  K dispozici byly propagační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, pexeso a další.  Pro malé návštěvníky bylo připraveno dětské tetování, omalovánky a perníčky ke zdobení, jak jinak, než s motivy traktorů. To vše doplněno ochutnávkou výborných místních produktů.

 

Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi

MAS Brána Vysočiny, z.s. zve širokou veřejnost na akci - Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi
Kde: samota Maršovský mlýn, údolí Bílého potoka
Kdy: 8. 6. 2018 16h až cca 18h

Pozvánka

V pátek 8.6.2018 se v odpoledních hodinách uskutečnila exkurze do údolí Bílého potoka, na Maršovský mlýn, kde žije rodina Ošťádalova, která zde v nádherné krajině chová starokladrubské vraníky.

Během exkurze jsme se dozvěděli mnoho informací souvisejících s historií tohoto plemena, s využitím koňů v minulosti i dnes, systémem záchrany tohoto ohroženého plemena atd. Pro zúčastněné byl připraven kvíz, jehož odpovědi byli řečeny právě v teoretickém bloku.

Během povídání nám byli postupně předvedeni koně. Nejprve statný hřebec Sacramoso Majorita IV, který je zároveň otcem letošních hříbat. A pak už postupně naklusalo 5 letošních hříbat spolu se svými matkami.
První tři, kteří vyplnili a odevzdali kvíz, dostali diplom a sladkou odměnu. Pro ostatní děti byla „jen“ sladká odměna. Prohlídka koní přešla volně do opékání špekáčků a grilování masa. Účastníci si též mohli sami obejít stáje s koňmi a nabídnout jim např. suché pečivo, jablka nebo mrkev.

Chtěli bychom poděkovat paní Gabriele Ošťádalové, která nás opět vřele přivítala, se svými kolegy provedla a nachystala pro nás občerstvení – limonády, pivo, koláčky, špekáčky a maso.

Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce dne 26. května 2018 od 10:00 do 15.00 hod.

Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami.

Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci akce hradí sami.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plakátek

Klimatická zeleň

Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v čase 9.30-11.30 velice zajímavý seminář s odborníky na Klimatickou zeleň - předběžná pozvánka.

Oficiální pozvánka od JMK

Hned po semináři se koná od 11.30 do 12.30 setkání k Operačnímu programu životní prostředí, na které naše MAS získala 10 mil. Kč dotace a bude je rozdělovat v roce 2019 na biokoridory,ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech...

Přijďte podpořit možné zlepšení prostředí pro život obyvatelná území naší MAS!

Facebook