Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Klimatická zeleň

Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v čase 9.30-11.30 velice zajímavý seminář s odborníky na Klimatickou zeleň - předběžná pozvánka.

Oficiální pozvánka od JMK

Hned po semináři se koná od 11.30 do 12.30 setkání k Operačnímu programu životní prostředí, na které naše MAS získala 10 mil. Kč dotace a bude je rozdělovat v roce 2019 na biokoridory,ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech...

Přijďte podpořit možné zlepšení prostředí pro život obyvatelná území naší MAS!

Jarní trhová slavnost

MAS Brána Vysočiny spolupořádá Jarní trhovou slavnost s ukázkou živých hospodářských zvířat v sobotu 21.4.2018 od 8.00 na náměstí v Tišnově

Pozvánka

Pátráme po Stromech svobody. Pomůžete nám?

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na příští rok, spouští Nadace Partnerství roční kampaň Stromy svobody 1918-2018.
Během následujícího roku chceme objevit symbolických 1918 Stromů svobody vysazených na počest republiky a k připomínce svobody a demokracie.
Mohly by jich být tisíce, podle historických zmínek se totiž v letech 1918 a 1919 sázely téměř v každé obci. Sázely se ale také v pozdějších letech - například 1928, 1945, 1968.

Bohužel se na většinu z nich v průběhu doby zapomnělo. Pomozte nám Stromy svobody objevit a zmapovat jejich příběh. Zapátrejte v obecních a školních kronikách, nebo se zeptejte pamětníků.
Nalezené stromy pak můžete zaznačit do mapy Stromů svobody.
Vyvrcholením kampaně pak bude hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 27. října 2018.
Zapojte se s námi!

Více zde

Konference Krátké dodavatelské řetězce

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny pořádala konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce Možnosti odbytu ve venkovském prostoru ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v sále pod kinem v Tišnově.
Dopolední program byl spíše teoretický, odpolední program byl pak zaměřen na příklady krátkých řetězců a možnosti odbytu z praxe.
Při konferenci byly také zajištěny ochutnávky místních a regionálních produktů.
Konference se zúčastnilo přes 70 osob nejen z Tišnovska, ale i z území celého Jihomoravského kraje.
Cílem konference bylo představení možných způsobů řešení krátkých dodavatelských řetězců a možností odbytu ve venkovském prostoru. Účastníci zhodnotili akci jako vydařenou.
Nejčastějším námětem pro zlepšení a usnadnění čerpání podpory z EU fondů bylo zjednodušení dotačních podmínek, zjednodušení celého procesu u žádostí do 1 mil. a administrativy.
Pozvánka
Plakát

Získání dotací v rámci Programu rozvoje venkova

Seminář pro žadatele o dotaci k výzvě MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018 od 9.00 do 11.00 hod. v jednací místnosti radnice města Tišnova (nám. Míru 111, Tišnov)

Notebook i s přístupovými hesly na Portál farmáře s sebou!! Pozvánka na seminář.

V Programu rozvoje venkova přes MAS Brána Vysočiny bude vyhlášena 1. výzva 2.1. 2018 s alokací 5 500 000 Kč.
Podpoříme v rámci výzvy tyto fiše:
1. investice do zemědělských podniků
2. investice do zemědělských produktů - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
3. diverzifikaci zemědělství - podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (i pro nezemědělce)
4. spolupráci subjektů - horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Více v sekci PRV

Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.
Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora přes MAS Brána Vysočiny směřovat, jsou infrastruktura dopravy, infrastruktura sociálních služeb a infrastruktura vzdělávání. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).

MAS Brána Vysočiny vyhlásila první výzvu v IROP na vzdělávání (pro školy i organizace neformálního a zájmového vzdělávání) dne 23. října 2017.
Pozvánka na seminář pro žadatele 25.10.2017.
Více v sekci IROP

Ovocné stromy a jejich role v krajině

MAS Brána Vysočiny zve na přednášku na téma Ovocné stromy a jejich role v krajině, která proběhne v pátek 20. 10. 2017 v 16 hodin na radnici města Tišnova v zasedací místnosti v suterénu. Plakát

Následně MAS Brána Vysočiny, z.s., zve veřejnost na společnou akci VÝSADBA JABLONÍ – ZASAĎ STROM II
KDY: pátek 3. 11. 2017 od 15 hodin
KDE: cyklostezka Tišnov – Železné
Pro děti bude připraven program – soutěže, úkoly, pro všechny pak malé občerstvení.
Plakát

Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

OP Zaměstnanost pokrývá v našich výzvách oblast sociálního začleňování a boje s chudobou. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).
S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v OP Zaměstnanost na prorodinná opatření (dětské skupiny) dne 20. října 2017. Pozvánka na seminář pro žadatele 24.10.2017. Více v sekci Výzvy OPZ.
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 5.6.2017 a vyhodnotila dne 6.9.2017 první výzvu v OP Zaměstnanost na prorodinná opatření. Seminář pro příjemce se koná 11.12.2017 v 9:00 nám. Míru 111, Tišnov. Více v sekci Výzvy OPZ.
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 16.6.2017 a vyhodnotila dne 6.9.2017 druhou výzvu v OP Zaměstnanost na sociální služby. Seminář pro příjemce se koná 11.12.2017 v 9:00 nám. Míru 111, Tišnov. Více v sekci Výzvy OPZ.

Bludný kruh 2017

 

3. ročník orientačního cyklomaratonu Bludný kruh se uskutečnil v sobotu 19.8.2017. MAS Brána Vysočiny pořádala v rámci této akce nově závod pro rodiny. Akce se zúčastnilo 25 dvojčlenných družstev v dospělácké kategorii a 7 (2-5 členných) družstev v dětské kategorii. Rodinná družstva si díky sponzorům odvezla startovací balíček a odnesla si také odměny za účast na závodu. MAS připravila pro děti doprovodný program, omalovánky, vyrábění, tetování a dětem byl na závěr akce promítán v sále pod kinem film. Více informací v plakátku. Všichni jste srdečně zváni!!! Reportáž z TTV

ZŠ a MŠ Deblín vyhrála 1. místo

ZŠ a MŠ Deblín vyhrála 1. místo soutěže školních webů sCOOL web 2017!
Hlavním cílem soutěže sCOOL web je otevírat školy veřejnosti. Pro aktuální ročník 2017 jsou tématem školní informační systémy, jejich využívání a propojení s prezentací školy. Organizátorem soutěže je EDUin, o.p.s. Praha 4.
Adresa webu: www.zs-deblin.cz
Odkaz na soutěž: www.scoolweb.cz

Exkurze na farmě v Bořitově a faremním obchodu v Blansku

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., pořádají pro širokou veřejnost exkurzi na farmu v Bořitově – ukázka pěstování zeleniny, krátké odbytové řetězce a do faremního obchodu v Blansku dne 16.6.2017. Pozvánka.
Přihlašujte se na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 2.6.2017. Více

Facebook