Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

STROMY PRO NAŠI BUDOUCNOST

Přijďte na komunitní výsadbu ořešákové aleje z Tišnova směrem na Hradčany podél hlavní silnice.
Nezbytné je nahlášení předem na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Epidemiologická opatření: Všem účastníkům budou na místě provedeny antigenní testy ze slin.
Drobné občerstvení bude zajištěno.
Kdy: 17. - 18.4.2021
Kde: Sraz na ploše před domem U Svratky 1727 Tišnov v 9:00 hod.

Plakátek

Testování zaměstnanců

Od 6.4.2021 má Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s. (dále jen „MAS“) povinnost testovat zaměstnance a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti na pracovišti spolu se zaměstnanci MAS. Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Více informací

Hodina Země

Nadměrná spotřeba energií je jedním z důležitých témat při snižování emisí skleníkových plynů a tím i příspěvku ke změně klimatu. Akce Hodina Země, která každoročně upozorňuje na postupující změnu klimatu, se letos koná v sobotu 27. března od 20.30 h. Vedle symbolického zhasnutí zdrojů energie doma, v obci nebo v práci, se můžete letos na stránkách https://hodinazeme.cz připojit k iniciativě i se svým vlastním klimatickým závazkem.

SCLLD 2021-2027

Od roku 2015 je na území Tišnovska aktivní Místní akční skupina Brána Vysočiny. MAS nyní zpracovává pro období let 2021 až 2027 rozvojovou strategii území, na kterém působí. Jedná se o území 21 obcí, kde žije téměř 19 tis. obyvatel.
Rádi bychom Vás poprosili o pomoc a zapojení se do tvorby této rozvojové strategie. Chcete vědět jak? Chtěli bychom zjistit, jak se Vám líbí obec, ve které žijete, pracujete, podnikáte, studujete. Zajímá nás, co byste v obci chtěli změnit, zlepšit, zachovat.
Proč to chceme od Vás vědět? Vaše názory a zkušenosti využijeme v připravované strategii, abychom podporovali věci, které jsou pro Vás důležité a chcete je.
Chceme znát názory různých skupin. Proto jsme připravili několik dotazníků: pro starosty a občany, podnikatele, mládež mezi 12 až 19 roky i představitele neziskových organizací.
Tak směle do toho. Budete potřebovat asi 15 minut. Vyberte si dotazník pro Vás (pouze jeden), vyplňte své odpovědi a zašlete nám je. Vaše názory sbíráme do 9.4.2021.
Děkujeme, že nám takto pomůžete rozvíjet území Místní akční skupiny Brána Vysočiny. Kdybyste se chtěli dozvědět více, či se zapojit i jiným způsobem, neváhejte a ozvěte se.

Chceme znát názory různých skupin. Proto jsme připravili několik dotazníků: pro starosty a občany od 19 let, podnikatele, mládež od 12 do 19 let i představitele neziskových organizací.

Více v sekci Jednání SCLLD 2021

Ekofarma Nelepeč

Ekofarma Nelepeč je ekologická rodinná farma zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou. Cílem farmy je být spolehlivým dodavatelem kvalitních regionálních mléčných výrobků vyrobených tradičními postupy bez umělých přísad či škrobů. Pro rozhovor jsem oslovila Veroniku Kropáčkovou, mladou farmářku, která převzala řemeslo po svých rodičích.
Článek, který vedla s CSV RO Brno zde.

Pozvánka na on-line seminář Mapy v obci a pro obec

Naše MAS se rozhodla podpořit zajímavou akci a uspořádat on-line seminář Mapy v obci a pro obec dne 17. 2. 2021 od 17:00
Dozvíte se, jaké mapy jsou k dispozici a jak s nimi pracovat rychle a pohodlně.
Tématem Vás provedou: Ladislav Čapek (Intellmaps), Pavel Vranka, Pavel Lunda (město Tišnov), Petr Tomek (Kuřimské Jestřabí)
Odkaz na registrační formulář: https://forms.gle/NGwPEJEb2dQ4WUQ38
Odkaz na google meet: https://meet.google.com/jaq-iueq-tcp
Pozvánka

Vyhlášení výzvy na poradenské služby pro malé a střední podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 8. února výzvu programu podpory na poskytování poradenských služeb pro malé a střední podniky. Cílem je přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podporován bude nákup poradenských služeb zacílených na získání certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a dále nákup poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 50 tisíc korun a maximální jeden milion. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021.

Více informací zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/

Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny 2021

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2021

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny (nově i Unín, Hluboké Dvory, Řikonín a Předklášteří), alokace výzvy: 60 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do 31.1.2021!

Více v sekci Projekty -> Malý leader

Výsadby Růzcká cesta

Ve dnech 6. a 7.11.2020 proběhla výsadba stromů u obnovené Růzcké polní cesty vedoucí z Tišnova do Jamného bez účasti veřejnosti.

Vysadilo se 44 stromů a 144 keřů na obnovené polní cestě Lomnička–Železné a 34 stromů na cestě k Čimperku v Tišnově.

Více v sekci Projekty

Nová sekce Aktuální možnosti

V nově založené části našich webových stránek (Dotační poradenství/Aktuální možnosti)  najdete informace o různých dotačních možnostech.

 

Facebook