Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Novinky pro žadatele o dotace (1. výzva MAS Brána vysočiny, Jednotná žádost)

Lhůta vázanosti na účel, tedy tzv. udržitelnost projektů není nouzovým stavem ani souvisejícími krizovými opatřeními dotčena. Platí tedy povinnost udržet a provozovat (využívat) výstupy podpořeného projektuudržet nově vytvořená pracovní místa i dodržet plnění definice způsobilého žadatele/příjemce. V této souvislosti upozorňujeme zejména na riziko případného dočasného pozastavení živnosti (např. po dobu nuceného uzavření podniku nebo z důvodu sezónnosti podnikání), které je považováno za porušení Pravidel 19.2.1 a mohlo by pravděpodobně vést k odebrání dotace,

Kontroly fyzické realizace projektu na místě ze strany SZIF před proplacením dotace byly dočasně pozastaveny, mohlo by tak dojít s největší pravděpodobností k opoždění plateb v případě, když realizujete projekt z PRV a máte podanou Žádost o platbu (ŽoP). V individuálních případech je však možné se s kontrolory domluvit na alternativním způsobu provedení kontroly,

Podpis Dohod na RO SZIF je nyní rovněž ze strany SZIF odkládán na pozdější termíny. V individuálních případech je však možné se s příslušným pracovníkem RO SZIF domluvit na vyřízení záležitosti korespondenčně,

Dále se prodloužila lhůta pro podání Jednotné žádosti, a to až do 15. června.

Praktická brožura - Zpracování masa na farmě

MAS a CSV RO Brno vydalo další praktickou brožuru. Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování.

Brožura

více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

Malý LEADER MAS Brána Vysočiny 2020

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlásila výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro neziskové organizace pro rok 2020.

Byly vyhodnoceny podané projekty do této výzvy. Zde výsledek Hodnocení projektů 13.1.2020

Více http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader

Ukončení příjmu žádostí do 2. kola PRV

16.1.2020 byl ukončen příjem žádostí do 2. kola PRV na investice do zemědělských podniků, produktů a diverzifikaci zemědělství. Přišlo 26 žádostí. Projekty byly vyhodnoceny a do 27.3.2020 musí být podány na SZIF přes Portál farmáře. Seznam vybraných a nevybraných projektů 2. výzvy - změna 20.3. 2020.

Více zde

Podpora společného odbytu

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma Podpora společného odbytu – krátké dodavatelské řetězce/místní prodej v Tišnově KDY: čtvrtek 5. března 2020 od 13.00 do 15.00 hod.
KDE: Zasedací místnost – Radniční 14, Tišnov
Proč: V rámci 9. kola Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020 (6.4. – 26.4.2020) bude možné podat Žádost o dotaci na spolupráci zemědělců/potravinářů a dalších subjektů, která povede k realizace nějakého odbytového místa, vybavení stávajícího obchodu apod.
Registrace prosím nejpozději do 28 února 2020 na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pozvánka

Chorvatsko

Ve dnech 9. – 14. 6. 2019 se MAS Brána Vysočiny zúčastnila spolu s dalšími MAS zahraniční exkurze v Chorvatsku s názvem „Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity v Chorvatsku“.

Více zde

Portál farmáře

Od ledna 2020 nastaly v Portálu farmáře velké změny, od 6.1.2020 je zde mj. k dispozici nový postup pro přípravu a podání Žádosti o dotaci. Postup 

Berte prosím na vědomí, že s formulářem Žádosti o dotaci je přes Portál farmáře potřeba podat také všechny přílohy, zmíněné v aktuálních Pravidlech pro opatření 19.2.1 a také všechny přílohy, prokazující vámi požadované preferenční body v samotné žádosti o dotaci. Pokud nám nepodáte přílohy k preferenčním kritériím, nebudou vám preferenční body uděleny!

Žádosti o dotaci je samozřejmě možné s námi konzultovat (Milan Kouřil, kontakt E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 774 585 169).

Pozor prosím na novou podobu příloh "Prohlášení o kategorii podniku" a "Prohlášení de minimis" u žádostí o dotaci, kterých se to týká.

Termín pro podání žádosti o dotaci končí 16/1/2020, nenechávejte prosím nic na poslední chvíli!

Více zde 

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.12.2019 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

 Datum zahájení příjmu žádostí: 16.12.2019   Datum ukončení příjmu žádostí: 16.1.2020    Termín registrace na RO SZIF: 27.3.2020

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 954 000,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3 (Investice do zemědělských podniků a produktů a diverzifikace zemědělství)

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.774 585 169

Více v sekci Výzvu v PRV

Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma

Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově

KDY: úterý 3. prosince od 13.00 do 15.00 hod.
KDE: jednací místnost vedle kanceláře MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov

Rádi bychom prezentovali svou myšlenku všem potencionálně zainteresovaným subjektům v Tišnově a diskutovali o tom, jaké by byly možnosti využití zmíněného prostoru, zda by se jakkoli potkávaly potřeby našich organizací či naopak jak by

kdokoli z nás mohl vznik a provozování takového prostoru podpořit.

Pozvánka

Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny, alokace výzvy: 50 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do 31.12.2019!

Více v sekci Projekty -> Malý leader

Podpora rozvoje zpracování masa - seminář

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář

Podpora rozvoje zpracování masa

Termín akce: 22. října v 9:00 hod.

Místo: velký sál, Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov 666 01

Přednášející budou k dispozici účastníkům semináře v průběhu celé akce.

Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozvánka

Facebook