Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Podpora rozvoje zpracování masa - seminář

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář

Podpora rozvoje zpracování masa

Termín akce: 22. října v 9:00 hod.

Místo: velký sál, Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov 666 01

Přednášející budou k dispozici účastníkům semináře v průběhu celé akce.

Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozvánka

Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření

Informace o změně v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření.

MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ došlo k 4.10.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, a to do 06.01.2020, 12:00.

Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_1

Výzva č.4 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Informace o změně v Operačním programu Zaměstnanost, výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v Operačním programu Zaměstnanost došlo k 30.9.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení ukončení fyzické realizace projektu, a to do 31.10.2019, 12:00.

Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_4

Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností

6. setkání z cyklu na téma Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností proběhne 4. října 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. na Biofarmě Sasov.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

Pozvánka

OPZ - pozvánka na semináře

1. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6
MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

Pozvánka

2. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5
MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

Pozvánka

Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS

KDY: úterý 10. září v 16.00 hod.

KDE: Jednací místnost v suterénu radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov

PROGRAM:

  8. kolo PRV 2014 – 2020 („velké PRV“), příjem žádostí v terminu 8. – 29. 10. 2019

  2. výzva MAS:         fiche A Investice do zemědělských podniků, B Investice do zemědělských produktů a C Diversifikace zemědělství

Kontakt a přihlášení:  PhDr. Libuše Beranová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722

Pozvánka

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 6 Podpora sociálních služeb II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy bude podporováno odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Výzva je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz.

MAS bude k vyhlášené výzvě pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 5 Podpora prorodinných opaření II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy budou podporovány činnosti na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz.

MAS bude k vyhlášené výzvě pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

Pozvánka na dvoudenní akci v říjnu

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ v ČR
Termín: 14–15. říjen 2019
Čas a místo odjezdu: 7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice) 8:30 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice (zóna žlutá – http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)
Návrat do Brna cca v 17:00 hod., do Tišnova cca 18:00 hod. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, pohoštění, návštěvy na farmách, lektoři.
Účastníci exkurze si sami hradí ubytování, vč. snídaně ve výši 500 Kč/osoba/noc.

Platbu po potvrzení přihlášení posílejte na účet: 3224225309/0800, do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení. Bližší informace a závazná registrace je možná v termínu do 8. října 
2019 do 12:00 hod. na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozvánka

Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)

5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce proběhne 9. září 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Orlovna Bořitov Pod Kostelem 1, Bořitov

Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

2. výzva MAS bude vyhlášena až v prosinci 2019

2. výzva MAS Brána Vysočiny, z.s. v Programu rozvoje venkova bohužel nebude vyhlášena v létě 2019.

Bude vyhlášena až v prosinci 2019. Vyhlášeny budou 3 Fiche, konkrétně
- Investice do zemědělských podniků (stroje a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu)

- Investice do zemědělských produktů (zpracování zemědělských produktů – sýrárny, mlékárny, sušičky ovoce apod.) a

- Diverzifikace zemědělství (investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností v rámci CZ NACE C, F, G, I, J. M, N, P, R a S: http://www.nace.cz/)

Je možné s námi vaše projekty konzultovat již nyní. Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Milana Kouřila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Facebook